Pages

17 October 2010

Vietnam U21 squad announced

Vietnam U21 will play Thanh Nien U21 International Cup next week against U21 sides Thailand, Singapore, Myanmar and Malaysia. Dong Nai striker Nguyen Tuan Anh is one of most outstanding players among 22 youngsters and can be added to Vietnam Olympic squad.

Nguyen Tuan Anh (18)
Goakeepers: Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Tuấn Mạnh (HAGL);
Defenders: Phan Duy Lam, Hoàng Trọng Phú (HAGL), Văn Quý (Nam Định), Gia Từ, Mạnh Toàn (SLNA), Xuân Hiếu, Văn Long (HAGL);
Midfileders: Thế Hưng, Đức Nhân, Hữu Phát (Đồng Nai), Kiên Trung (An Giang), Cảnh Dương, Văn Công (SLNA), Hoàng Thiên (HAGL), Nhật Nam (Nam Định);
Strikers: Đức Tài (HAGL), Trọng Phi (SLNA), Tuấn Anh (Đồng Nai), Hữu Khôi (Nam Định).

No comments:

Post a Comment