Pages

19 October 2010

VFF Cup 2010: Vietnam & North Korea squad

Le Cong Vinh is back after 7-month injury
VIETNAM SQUAD
1
Dương Hồng Sơn
GK
Hà Nội T&T
2
Nguyễn Mạnh Dũng
GK
Lam Sơn Thanh Hóa
3
Huỳnh Quang Thanh
Defender
Becamex Bình Dương
4
Đào Văn Phong
Defender
Khatoco Khánh Hòa
5
Vũ Như Thành
Defender
XM The V. Ninh Bình
6
Nguyễn Huy Hoàng
Defender
SLNA
7
Trương Đình Luật
Defender
Navibank Sài Gòn
8
Trần Chí Công
Defender
Becamex Bình Dương
9
Đoàn Việt Cường
Defender
HAGL
10
Lê Văn Trương
Defender
HAGL
11
Lê Phước Tứ
Defender
Lam Sơn Thanh Hóa
12
Phan Văn Tài Em
Midfielder
Đồng Tâm Long An
13
Nguyễn Minh Châu
Midfielder
XM Hải Phòng
14
Trần Duy Quang
Midfielder
HAGL
15
Nguyễn Vũ Phong
Midfielder
Becamex Bình Dương
16
Nguyễn Trọng Hoàng
Midfielder
SLNA
17
Lê Tấn Tài
Midfielder
Khatoco Khánh Hòa
18
Nguyễn Minh Phương
Midfielder
Đồng Tâm Long An
19
Nguyễn Xuân Thành
Midfielder
Hà Nội ACB
20
Phạm Thành Lương
Midfielder
Hà Nội ACB
21
Nguyễn Quang Hải
Striker
Khatoco Khánh Hòa
22
Nguyễn Việt Thắng
Striker
XM The V. Ninh Bình
23
Lê Sỹ Mạnh
Striker
XM The V. Ninh Bình
24
Lê Công Vinh
Striker
Hà Nội T&TNORTH KOREA SQUAD (including 6 World Cup players)


Ji Yun Nam, who scored Korea DPR's only goal in World Cup 2010
Ri Myong Guk (GK), Ri Kang (GK); Mun In Guk; Ji Yun Nam, Kim Myong Gil; Han Kyong Gwang; Kim Kyong Il; Ri Hyong Mu; Pak Chol Jin; Kang Guk Chol; Ro Hak Su; Kang Chol Ryong; Hong Kum Song; Myong Cha Hyon; Ri Jin Hyok; Ri Pyong Chol; Jong Il Ju; Al Il Bom; Ri Myong Jun; Rim Chol Min; Ri Sang Chol; Sim Hyon Jin.

No comments:

Post a Comment